Mým kořenům

Jsem přesvědčený, že projekt Mým kořenům je dílo trvalé hodnoty, které si zaslouží naši podporu.

Milan Tesař, Radio Proglas, Český rozhlas Jazz, Kulturní magazín UNI

Mým kořenům je multimediální projekt, na kterém Milli intenzivně pracovala od léta 2015 do roku 2018. Výsledkem je soubor písní a obrazů – hudební album propojené s výtvarným uměním a řemeslem. Součástí jsou také koncerty, výstavy a vzdělávací akce. Cílem je inspirace k obnovení naděje, důvěry, zájmu o rodinu, vzájemného pochopení a propojování. Autorka se také dostala k tvůrčímu zpracování rodokmenu, na němž pracuje průběžně i v následujících letech.

Album Mým kořenům vyšlo v roce 2017 a bylo publicisty i veřejností úspěšně přijato. V roce 2018 projekt získal nominaci na prestižní ocenění Classic Prague Awards v kategorii Crossover. V březnu Milli vydala videoklip k písni Mateřské kouzlo, která vyhrála cenu Vox Populi – The Independent Music Awards v USA v kategorii A Capella. Příběh se dotýká tématu odpuštění a podpory láskyplného vztahu s rodinou. Inspiruje k bezpečnému otevírání a vyrovnání se s rodovým tabu a válečnými traumaty a potlačenými emocemi, které mnohdy nevědomě ovlivňují následující generace i současný stav společnosti. Přináší naději, cestu k pochopení a vzájemné komunikaci. Projekt byl finančně podpořen městem Mělník, Státním fondem kultury ČR a veřejností v rámci hromadného financování na HitHit, kde se umístil mezi nejúspěšnějšími tvůrčími projekty. Součástí byly koncerty, autorské výstavy a performance.

Na sólových interaktivních vystoupeních autorka před diváky naživo nahrává vícehlasy a rytmy pomocí loop station. Přirozeně kombinuje žánry, hlas v pohybu i společný zážitek zpěvu českých lidových písní a nejstarších památek české hudby, čímž předurčuje vznikající projekt Hluboko.

Skladby na pomezí žánrů v jazzových aranžích prezentuje proměnlivé uskupení Milli Janatková Duo – Quintet s vynikajícími muzikanty české jazzové scény (Petr Tichý, Marek Novotný, Robert Fischmann, Michal Wróblewski, Cyrille Oswald, Petr Nohavica aj.) Písně z projektu Mým kořenům Milli propojuje s dalšími autorskými projekty Proměna, Hluboko a Klid, prosím!.

“Projekt se zrodil ze zájmu o poznání rodiny, sebe sama a okolního světa. V dětství, stráveném na rodném Mělníku, jsem poslouchala babiččiny historky z druhé světové války, a také příběhy o tetě Věře, která po osvobození z kraje našich předků – Pošumaví – odešla za americkým vojákem do USA. Jako Vera P. Kistler (1929 – 2006) začala tvořit hudebně, literárně, výtvarně a pedagogicky. Pocit vykořenění a nalezení rovnováhy jsou dalším motivem alba, stejně jako úcta k tomu, co všechno dnes máme a co si neseme ze svého rodu a kultury. Objevila jsem pratetiny skladby a vybrala ty, jež mne inspirovaly odvahou, se kterou naši předchůdci prožili život, jaký si dnes těžko dokážeme představit. Instrumentální úpravy skladeb vytvořil pianista Marek Novotný a na celkové tvorbě se podíleli všichni zúčastnění hudebníci, vokální a capella aranže českých lidových písní byly v mé režii. Každá píseň představuje jeden stupeň procesu zrání osobnosti. Možná je tento růst cestou nás všech, tak jak ho popisují pohádky a legendy našich předků. Nebo snad jde o mou zkušenost, kterou Vám chci vyprávět. ” Milli Janatková o svém projektu

S albem souvisí také autorské koncertní šaty z malby ušité a cyklus akvarelů a olejomaleb z kraje předků, jejichž hlavním motivem je linie horizontu krajiny. Horizont je propojen s hlasovou linkou z partitur pratetiných skladeb. Tento motiv symbolizuje navázání na rodovou linii v tom nejlepším slova smyslu. Staňte se součástí příběhu, který je cestou naděje.

Každá chvíle je příležitost. Nemá cenu ztrácet čas. Je tolik věcí na světě, pro které má smysl žít – například láska, pravda a krása.

Vera P. Kistler o vůli žít, ve fázi života, která byla ovlivněna Parkinsonovou chorobou. Rozhovor pro McLeod Magazine, USA, 1999

Projekt Mým kořenům vznikl za finanční podpory veřejnosti a partnerů:

Město Mělník, Státní fond kultury ČR, Flexjobs a velkorysí přispěvovatelé na HitHit