Klid, prosím!

Tvořím audiovizuální projekt, který Vám přinese nové písně, album, grafiky a veřejné akce. Zvu Vás na výlet do poutavého příběhu těla a psychiky, který je cestou odvahy a naděje, uzdravení, obnovení sebeúcty a důvěry. Projekt můžete podpořit zakoupením tvorby v e-shopu, děkuji!

Klid, prosím! je multimediální projekt, na kterém Milli pracuje od podzimu 2014. Rozšiřuje svůj koncept „proměny“ člověka směrem k uzdravení. Otevírá tím téma působení stresu a dalších destruktivních příčin na lidský organismus a možnosti řešení obtíží. Vznikají tak písně věnované různým částem těla i psychiky (Hormonální, Zádová, Protiúzkostná, Dechová, Srdeční, Oční aj.) Součástí je nový vizuál založený na cyklu autorských grafik – „milliatur“ – souvisejících s každou skladbou. Klid, prosím! vychází z osobních zkušeností Milli Janatkové a inspiruje k obnovení rovnováhy, ticha, respektu k tělu a psychice. Zároveň autorka dochází k faktu, že k uzdravení je možné dojít cestou poznání vlastních rodových a kulturních kořenů, vyřešením dávných traumat, navázáním na zdravé hodnoty a především obnovením sebeúcty. V mezičase proto vznikají projekty Mým kořenům a Hluboko, díky nimž je možné projekt Klid, prosím! po osmi letech dokončit a nalézt stabilitu a integritu osobnosti. 

Milli vystupuje na sólových interaktivních představeních, ve kterých propojuje tyto písně s navazujícími projekty Mým kořenům a Hluboko. Písně z projektu Klid, prosím! (zpívané částečně v latině jakožto jednom z jazyků medicíny) na pomezí alternativního folku, world music, jazzu, a capella skladeb na koncertech doplňuje improvizací pomocí performativního „hlasu v pohybu“ a loop station, na který před diváky nahrává hlasy, rytmy a zvuky. Od roku 2011 se autorka také věnuje improvizaci na témata diváků. Přímo na místě vzniká nezaměnitelná atmosféra komunikace a setkání lidských příběhů, vycházejících z úcty k životu a zdraví. 

Hormonální píseň z projektu Klid, prosím! byla v roce 2016 oceněna nominací na Nezávislé hudební ceny The Independent Music Awards v New Yorku, USA. Album vznikne v roce 2022.

Písně z projektu Klid, prosím!

Protiúzkostná

Hormonální

Kresba a grafika z projektu Klid, prosím!

Anatomické kresby autorka tvoří na základě kvalitní publikace anatomie pro mediky Anatomie člověka od autorského kolektivu Johannes W. Rohen, ve které jsou znázorněny fotografie skutečných anatomických preparátů. Kresby jsou následně podkladem pro černobílé a barevné linoryty, které sama autorka ryje a tiskne. Vznikají tak klidové grafické “milliatury”.

Cílem je poznání vlastního těla a psychiky, jejich fungování, pocítění vlastní hodnoty a respektu ke křehkému a přesto silnému tělu a duši, o které je potřeba zodpovědně pečovat. Na klidových kresbách, grafikách a písních Milli pracuje od roku 2014, kdy se sama ocitla v obtížné životní situaci, která se odrazila na zdraví a v psychosomatických potížích. Problémů bylo tolik, že se autorka rozhodla svým orgánům a částem psychiky vytvořit celé album a obnovit zdraví.