Klid, prosím!

Neobyčejně inovativní umělkyně tvoří písňové perly překonávající písničkářství šíří aranžérských nápadů. Jako kytaristka a perkusistka může směle konkurovat hvězdám world music a jazzu. Řízný folk, výborné texty, jímavé písně ve vícehlasech a výrazném perkusivním zvuku. Niterná, meditativní i vášnivá tvorba.

Jan Hocek, Jazzport

Tvořím audiovizuální projekt, který Vám přináší nové písně, grafiky a veřejné kulturní a vzdělávací akce. Zvu Vás na výlet do poutavého příběhu psychického a fyzického zdraví, který je cestou odvahy a naděje, obnovení úcty, stability a zodpovědnosti. 

Klid, prosím! je multimediální projekt, na kterém Milli pracuje od podzimu 2014. Rozšiřuje svůj koncept „proměny“ člověka směrem k uzdravení. Otevírá tím téma působení stresu a dalších destruktivních příčin na lidský organismus a možnosti řešení obtíží. Vznikají tak písně věnované různým částem těla i psychiky (Zádová, Protiúzkostná, Dechová, Srdeční, Rovnovážná aj.) Součástí je nový vizuál založený na cyklu autorských grafik – „milliatur“ – souvisejících s každou skladbou. Klid, prosím! vychází z osobních zkušeností Milli Janatkové a inspiruje k obnovení rovnováhy, ticha, respektu a zodpovědnosti. Zároveň autorka dochází k faktu, že k uzdravení je v určitých případech možné dojít cestou poznání vlastních rodových a kulturních kořenů, vyřešením dávných traumat, navázáním na zdravé hodnoty a především obnovením sebeúcty. V mezičase proto vznikají projekty Mým kořenům a Hluboko, díky nimž je možné projekt Klid, prosím! po sedmi letech dokončit a nalézt stabilitu a integritu osobnosti. Zároveň poukazuje na potřebu převzetí zodpovědnosti nejen za sebe sama, ale i za ochranu stability, zdraví a životního prostředí v rámci celého světa. S vědomím konečnosti lze obnovit vděčnost a pokoru vůči životu.

Projekt vychází v dubnu a květnu 2022 a podobně jako alba Proměna (2013) a Hluboko (2020) si Janatková celé album nahrála sama, tentokrát včetně autorské hudby a textů.

Milli vystupuje na sólových interaktivních představeních, ve kterých propojuje tyto písně s navazujícími projekty Mým kořenům a Hluboko. Písně z projektu Klid, prosím! (zpívané částečně v latině jakožto jednom z jazyků medicíny) na pomezí alternativního folku, world music, latin jazzu, a capella skladeb na koncertech doplňuje improvizací pomocí performativního „hlasu v pohybu“ a loop station, na který před diváky nahrává hlasy, rytmy a zvuky. Od roku 2011 se autorka také věnuje improvizaci na témata diváků. Přímo na místě vzniká nezaměnitelná atmosféra komunikace a setkání lidských příběhů, vycházejících z úcty k životu a zdraví. 

Písně a video z natáčení alba Klid, prosím!

Již před lety Hormonální píseň získala nominaci na Ceny nezávislé hudby The 15th Independent Music Awards 2016, USA.

Kresba a grafika z projektu Klid, prosím!

Anatomické kresby autorka tvoří na základě kvalitní publikace anatomie pro mediky Anatomie člověka od autorského kolektivu Johannes W. Rohen, ve které jsou znázorněny fotografie skutečných anatomických preparátů. Kresby jsou následně podkladem pro černobílé a barevné linoryty, které sama autorka ryje a tiskne. Vznikají tak klidové grafické “milliatury”.

Cílem je dozrání osobnosti směrem k zodpovědnosti za stav sebe sama i okolního světa, k poznání psychiky, těla a jejich fungování. Pocítěním vlastní hodnoty a respektu k psychickému a fyzickému zdraví můžeme nalézt nový obzor úcty, jež se projeví i navenek.

Na kresbách, grafikách a písních Milli pracuje od roku 2014, kdy se podruhé sama ocitla v obtížné životní situaci, která se zásadně odrazila na zdraví a v psychosomatických potížích. Autorka se rozhodla svou situaci vyřešit, s pomocí silné vůle a smyslu pro humor vytvořila svým orgánům a částem psychiky celé album, jež napomohlo obnovit životní rovnováhu.