Milli exceluje díky vokálu a hlubokému ponoru do lidské emocionality. Něco tak neokázalého a lidsky opravdového je v našich hájích slyšet poskrovnu.”

Jazzport.cz

Baví mě přirozeně propojovat tvůrčí obory. Zajímá mě dobrodružné hledání a nacházení podstaty, která je společná nám všem.”

— Milli Janatková

Zdánlivě křehká, ale rozhodná a energická. Nevšední bytost. Když se zaposloucháte do jejích písní, nechápete, kde se v této drobné ženě bere taková síla.”

— Regenerace (4/2019)

Český ráj, akvarel Milli Janatkové

Český ráj, akvarel Milli Janatkové

Pozorné nazírání přírodního motivu přesvědčuje poctivým usilováním o dokonalost formy, techniky, sebepoznání.”

doc. Jaroslava Severová ak.mal.

Přihlašte se svým emailem k zasílání novinek a pošlu Vám píseň. Join my mailing list now and get a free song download!