Milli exceluje díky vokálu a hlubokému ponoru do lidské emocionality. Něco tak neokázalého a lidsky opravdového je v našich hájích slyšet poskrovnu.”

Jazzport.cz

Pozorné nazírání přírodního motivu přesvědčuje poctivým usilováním o dokonalost formy, techniky, sebepoznání.”

doc. Jaroslava Severová ak.mal.

Přihlašte se svým emailem k zasílání novinek a pošlu Vám píseň. Join my mailing list now and get a free song download!