Hluboko

Tvorba Janatkové je objevná a objevitelská, nečiní tak pod tlakem průkopnického ega, ale s velkou pokorou. Celek působí vyrovnaně a vnitřně konzistentně. Krásná hudba na výtvarně krásně vypraveném nosiči.

Jiří Plocek, Kulturní noviny

Hluboko je hudebně – vizuální a vzdělávácí projekt Milli Janatkové založený na osobitých aranžích nejstarších českých hudebních památek z 11. až 15. století. Výsledkem projektu je vytvoření a publikování písní, obrazů, hudebního alba a veřejných akcí. Součástí je soubor výtvarných děl zobrazujících atmosféru nejstarších českých architektonických památek. Projekt tematicky navazuje na multimediální projekt Mým kořenům, který byl oceněný v Čechách i v USA. Album Hluboko bylo přivítáno v říjnu 2020 v rotundě sv. Jiří a sv. Vojtěcha na hoře Říp.

Album je jedinečné tím, že si všechny písně autorka upravila a nahrála sama pomocí vícehlasů, kytary, bicí soupravy a perkusí. K tvůrčímu průzkumu podstaty české kultury se Milli dostala přirozeným vývojem od zkoumání osobních rodových kořenů od roku 2014. 

Píseň Buoh získala ocenění Vox Populi – The Independent Music Awards v New Yorku v roce 2019, ještě před vydáním alba Hluboko.

Cílem projektu je tvůrčí sebepoznání skrze pochopení příběhů z osobní a kulturní historie, což napomáhá osobnostnímu rozvoji a tím rozvoji celé společnosti. Vyjadřuje úctu k našim předkům, kulturnímu dědictví a ke zdraví, podporuje vědomí odpovědnosti v rámci celého světa. Můžeme obnovit základní důvěru v hlubokou podstatu života, navázat na bohatost tradic i přes všechny překážky, které jsme jako národ a jednotlivé rodiny museli překonávat. Je možné najít prospěšné a tvůrčí hodnoty, díky nimž lze otevřeně komunikovat, vzájemně se pochopit a s respektem se obohacovat.

Díky zkoumání rodových kořenů objevuji dědictví našich předků, kteří nám zanechali odvahu, naději, důvěru a kulturní bohatství.

Milli Janatková o projektu Hluboko

Projekt Hluboko byl podpořen veřejností a velkorysými přispěvateli, děkuji!

Martha J. Janatková, Mirek a Petra Novákovi, Josef Sikyta, AirGym Art Company (airgym.cz), Martin Tomášů, Ivana Sládková, www.futureleader.cz, Jirka Jiráček, Irena a Aleš Kubicovi – Bohemian Cottage, MUDr. Helena Máslová, Luboš Poláček, zákazníci www.simira.cz/milli-janatkova, zákazníci www.fler.cz/milli-janatkova, Sandra C. Hartley, Kuba Neubert, Olga a Slávek Mackovi, Mirka a Honza Neubertovi, Martina a Zdeněk Havlík, Jana Vébrová a Ivan Acher, Jan Malík a spol., Marek Jansa, Olga a Štěpán Škochovi, Jiří Voběrek, Olga Vraštilová, Radka Kareisová, Aida Líhová Legnerová, Jan Slavíček – BusinessCon, Adéla a Filip Kándlovi, Domino Doubí z.s., Robert Štěpánek, Petr Pokorný, Lucka a Radek Janatkovi, Květa Pavlíčková, Jiří Čermák (Projektování pozemních staveb), Zuzana Miškufová – Kohoutek ve Dvoře Kobylisy, Stanislav Janiga, Jaroslav Kučera, Marek Novotný a Lucie Vojtková, Marcela a Roman Vaňkovi (Život jde dál), Pavel Vališ, Tomáš Belica, Martin Kalina, Hanka Trejbalová a Roman Senft, Miládka a Vladimír Vašíčkovi, Michaela Sarnovská a o.p.s. ČAP, Pavel Dvořák, Markéta Hradecká, Kateřina Tůmová , Taťána Cihlářová, Tomáš Pálka, Šárka Kuželová, Tamara Beranová, Alenka a Pavel Košákovi, Renata Vlašimská a Veronika Helclová, Lenka Kapsová, Milada Karez, Tereza Provazníková, Dana Zapletalová, Daniel Sál(fler.cz/dansal), Klára, Bára a Róza Čížkovy, Eliška, Linda a Radka Rosenbergovy, Katarína Urban, Alžběta Šiftová, Vlaďka Běhalová, Lucie Kukulová, Dagmar Nenadálová, Jan Žamboch, Kamila Havlíková, Beata Bocek, Josef Nováček, Petr Jelen, Radek Hnilička, Radim Bilíček, Štěpán Freiberg, Anna Lupienská, Zdeněk Vilímek, Miroslava M. Šmídová, Zdenka Vašková a Simira.cz, Jana a Olda Z.,  Lenka Miřacká, Jana Fiedlerová, Aleš Výmola, Lukáš Šimon, Radana Matějčková, Alena Herinková, Ludvík Blažek, Helené Sow, Simona Vacínová, Helena Míková, Karel Navrátil, Jaroslav Kořán, Martin Peřina, Alice Žežulková, Jitka Černá, Markéta Pucová, Michal Burian, Petra Ondřejová, Kateřina Tůmová, Ilona a Oldřich Horáčkovi, Bohunka a další účastníci koncertu a křtu alba Hluboko na hoře Říp, Martin Kudláček, Marie H. Prodanová, Marta Dušková, Veronika Cepková.