Grafika, barevný linoryt - ryto a tištěno Milli Janatkovou Cyklus Šumava a Pošumaví

Cyklus Lesy Čech a Portugalska

Grafika - Portugalsko, Lanzarote, Itálie - Benátky