Grafika, barevný linoryt - ryto a tištěno Milli Janatkovou - Česká republika - Šumava a Portugalsko

Grafika - Portugalsko, Lanzarote, Itálie - Benátky