Video - grafika a malba

Foto - malba, autorské šaty z malby, grafika, kresba

AUTORSKÉ ŠATY Z MALBY

AUTORSKÉ ŠATY Z MALBY

GRAFIKA - BAREVNÝ LINORYT

GRAFIKA - BAREVNÝ LINORYT

MALBA - AKVAREL

MALBA - AKVAREL

GRAFIKA - BAREVNÝ LINORYT

GRAFIKA - BAREVNÝ LINORYT

MALBA - OLEJ

MALBA - OLEJ

KRESBA

KRESBA

Ocenění

  • 2021 Rasamatee Samman 2021 (Indie, Západní Bengálsko, Kulo Creative Society)
  • 2008  IV. rokycanské bienále grafiky - Čestné uznání odborné poroty  
  • 2007  Grafika roku 2006 - Čestné uznání odborné poroty  
  • 2006  III. rokycanské bienále grafiky - Čestné uznání odborné poroty