Šumava romantická a inspirující

MILLI JANATKOVÁ a JAROSLAV MACEK                                                                                                                              For English please scroll down.

POCTA JOSEFU VÁCHALOVI
Když v roce 1931 vydal Josef Váchal svůj monumentální korpus s názvem ŠUMAVA UMÍRAJÍCÍ A ROMANTICKÁ, knihu o rozměrech      65 x 49cm, obsahující 74 barevných dřevorytů tištěných z 544 desek, byla Šumava ještě krajinou obestřenou vzrušujícími legendami.
Krajina, kde krásu velkých starých stromů, hlubokých hvozdů, mokřin a jezírek bylo možno vnímat jako tajemný a nepřístupný boží kraj s tragickými osudy jeho obyvatel, tak jak ho známe z románů Karla Klostermanna, básníka a znalce šumavského kraje.
Přesto i dnes, v době organizovaného turismu, je stále co obdivovat při procházkách cestami šumavských lesů a plání, kolem potoků 
a slatí, po šumavských hřebenech. Šumava tak zůstává krásou své přírody nevyčerpatelnou a inspirující studnicí nejen pro obdivova-
tele díla Josefa Váchala, ale i pro každého, kdo dokáže vnímat s respektem její podmanivé kouzlo.

Jaroslav Macek, březen 2021

Online vernisáž s oběma autory proběhla 28. března 2021 od 17:00 hodin zde a na Youtube. Hudba: Milli Janatková                              V případě zájmu můžete poslat libovolný příspěvek na realizaci tvorby a výstavy obou autorů na účet 1366587023/3030, děkujeme.  Výstava je dostupná na této stránce a potrvá do 31. srpna 2021.

Jaroslav Macek

Milli Janatková

Autoři

Jaroslav Macek (1944, Praha) 

malíř a grafik 

V letech 1958-62 studoval na Střední průmyslové škole stavební v Praze. Před odchodem z bývalého Československa pracoval jako asistent architekta dekorací ve Filmových atelierech na Barrandově. 

Od roku 1970 žil, tvořil a vystavoval ve Francii. Zde pracoval napřed jako projektant v architektonickém atelieru a od roku 1980 v Státním muzeu asijského umění GUIMET v Paříži. 

Jeho výtvarná tvorba je především inspirovaná symbolismem mandaly v tibetském a sakrálním umění Himaláje. Stejně tak je vázaná na filosofickou tradici evropského mýtu labyrintu. V rámci své tvorby se také zajímá o astronomii. 

Vystavoval a zúčastnil se kolektivních výstav ve Francii, a od roku 1990 i v České republice. Od roku 2011 vystavuje každoročně v Paříži v salonu abstraktního umění Réalités Nouvelles. 

V březnu roku 2013 opustil Paříž a pobýval střídavě ve svém ateliéru na Opálovém pobřeží (Côte d´Opale) na severu Francie a v Kašperských Horách na Šumavě. 

Pobřeží Severního moře ho inspirovalo k sérii kreseb a akvarelů s motivem mořského horizontu. 

V roce 2017 přesídlil zpět do České republiky. Šumavská příroda ho v posledních létech inspirovala k sérii obrazů s námětem horské krajiny. Jeho hory ale nejsou ilustrativním pojednáním konkrétní scenérie, ale kvintesence horské krajiny, dlouhodobě pozorované, meditované a poté ztvárněné v symbolické abstraktní formě barvou i tvarem. 

Všechny obrazy z tohoto cyklu nesou název Vzpomínka na horskou krajinu. 

Foto: Galerie Klatovy / Klenová

Více informací o autorovi v Archivu výtvarného umění zde v odkazu.                                                                 

Milli Janatková (1982, Mělník)

malířka a grafička, hudebnice

Osobní tvorba Janatkové vyjadřuje úctu k předkům a otevírá téma odpovědnosti a sebepoznání skrze pochopení příběhů z osobní a kulturní historie. Ve výtvarné tvorbě se věnuje barevnému linorytu a akvarelu, vystavuje od roku 2003. 

V roce 2009 absolvovala mimo jiné výtvarnou výchovu na Pf Univerzity Hradec Králové v atelieru Evy Francové. V roce 2008 absolvovala stáž se zaměřením na vizuální umění na Departamento de Artes Visuais, Universidade de Évora v Portugalsku. Za grafiku získala tři ocenění – čestná uznání (Grafika roku Praha, Rokycanské bienále). 

Výtvarnou tvorbu propojuje s hudbou a tancem. Ve svém projektu Klid, prosím! (od 2014) skládá písně pro tělo a psychiku, k nimž tvoří grafické „milliatury“ tělesných orgánů. Pro projekt Mým kořenům (2014 – 2017) vytvořila autorský obrazový rodokmen a podniká putování za místy svých předků v Pošumaví a na Šumavě. Maluje obrazy krajin, jež propojuje s písněmi své pratety, česko-americké skladatelky a výtvarnice Věry Kistlerové. V projektu Hluboko (od 2017 doposud) se zaměřuje na nejstarší české architektonické a hudební památky. Vedle alba písní vzniká cyklus obrazů s motivy rotund a kostelů, které jsou cílem jejích cest. 

Autorská alba Proměna (2013), Mým kořenům (2017) a Hluboko (2020) získaly nominace i ocenění The Independent Music Awards (USA) a Classic Prague Awards (Crossover). 

Pedagogicky působí na Konzervatoři Duncan Centre v Praze. Tvorbu a autorské projekty propojuje se speciální pedagogikou - etopedií - se zaměřením na rozvoj nadaných studentů a lidí s poruchami emocí a chování.

 

Foto: Galerie Ve Věži, Mělník (Petr Luňák)

Více informací o autorce v Archivu výtvarného umění zde v odkazu.

Šumava Poetic and Inspirational

MILLI JANATKOVÁ AND JAROSLAV MACEK

HOMAGE TO JOSEF VÁCHAL

In 1931 Josef Váchal, a famous Czech artist, (1884-1969) published his monumental piece of art called Šumava Deathward and Poetic, a large book containing 74 colored woodcuts printed from 544 plates. At that time, the unique Šumava National Park was shrouded in exciting legends. This landscape, with the beauty of tall old trees, deep forests, marshes and small lakes, was possible to perceive as a mysterious and inaccessible godly land with its inhabitants’ tragic fates mentioned in writer Karel Klostermann’s novels. Despite this fact, even today in the times of tourism, it is still possible to admire much here during hikes through the Šumava woods, forests, heaths, along the brooks and wetlands, and on the ridges and hills. Thanks to this beauty, Šumava remains a bottomless inspirational source not only for admirers of Josef Váchal’s artwork, but also for everyone who is open to perceiving its suggestive magic. 

Jaroslav Macek, March 2021 

Online exhibiton opening with the authors was available here and Youtube on Sunday, March 28 at 5pm (CET). Music: Milli Janatková. The exhibition is available on this website until August 31. The online entrance fee is voluntary. If you like to support the artists, you can buy some music or arts in this link. The profit will be divided and given to both the authors. Thank you.

Authors