Hluboko - nové album k dostání u Supraphonu:

Tvořím multimediální projekt, jehož součástí jsou nové písně, CD, obrazy a veřejné akce. Díky zkoumání rodových kořenů objevuji dědictví našich předků, kteří nám zanechali odvahu, naději, důvěru a kulturní bohatství.”

— Milli Janatková

Informace o projektu

Hluboko je hudebně – vizuální a vzdělávácí projekt Milli Janatkové založený na osobitých aranžích nejstarších českých hudebních památek z 11. až 15. století . Výsledkem projektu je vytvoření a publikování písní, obrazů, CD a veřejných akcí. Součástí je soubor výtvarných děl zobrazujících atmosféru nejstarších českých architektonických památek. Projekt tematicky navazuje na multimediální projekt Mým kořenům, který byl oceněný v Čechách i v USA, získal nominaci na ocenění Classic Prague Awards a cenu The Independent Music Awards v New Yorku. Ohlasy získal i v Argentině, Mexiku, Lucembursku a Srbsku. Projekt byl jedním z nejúspěšnějších na HitHitu, kde získal velkou podporu finančních prostředků od veřejnosti. Byl též financován partnery - městem Mělník a Státním fondem kultury ČR. K tvůrčímu průzkumu podstaty české kultury se autorka dostala přirozeným vývojem od zkoumání osobních rodových kořenů. 

Píseň Buoh získala ocenění Vox Populi – The Independent Music Awards v New Yorku v roce 2019, ještě před vydáním alba Hluboko.

Cílem projektu je inspirace k sebepoznání skrze pochopení příběhů z osobní a kulturní historie, což napomáhá osobnostnímu rozvoji a tím rozvoji celé společnosti. Vyjadřuje úctu k předkům, kulturnímu dědictví a ke zdraví, podporuje vědomí odpovědnosti v rámci celého světa. Můžeme obnovit základní důvěru v hlubokou podstatu života, navázat na bohatost tradic i přes všechny překážky, které jsme jako národ a jednotlivé rodiny museli překonávat. Je možné najít prospěšné a tvůrčí hodnoty, díky nimž lze komunikovat, vzájemně se pochopit a obohacovat se.

Projekt Hluboko je tentokrát financován ze strany veřejnosti. Je možné jej podpořit v rámci nezávislé crowdfundingové sbírky. Můžete si zakoupit nové album v různých formátech, objednat si grafiku, malbu, kresbu od autorky nebo online video koncert. PODPOŘIT PROJEKT HLUBOKO LZE V TOMTO ODKAZU, DĚKUJI VÁM, poslali jste krásných 99,5% z celkové částky, jsme skoro v cíli!

Nahrávání alba Hluboko - All Senses Production, 6/2020

Album Hluboko bylo přivítáno na hoře Říp 4. října 2020