Milli Janatková je na cestě ke kořenům lidské krásy. ”

Jan Hocek (Jazzport.cz)

Milli Janatková is on the journey to the roots of beauty.”

Jan Hocek (Jazzport.cz)

Přihlašte se svým emailem k zasílání novinek a pošlu Vám píseň. Join my mailing list now and get a free song download!