Mým kořenům / To My Roots

Milli Janatková Quartet – Mým kořenům / To My Roots

    To My Roots’ CD and project were born from my interest in getting to know my family, my Self and the world around. I decided to research my family history and create a continuation of its legacy. During my childhood, in my native town Mělník, Czech Republic, I heard my grandmother´s stories from the Second World War, as well as stories about my great-aunt Vera who met an American soldier in 1945 and moved to the USA where they married. She started to create music, writing and painting. The feeling of rootlessness and finding new balance in one’s Self and creative work is another motif of this album. All today’s material comforts and all that we carry from our kin and culture gives us the possibility to become a tree that stands firmly in the ground. Even if a windstorm disturbs the landscape, we can hopefully pass on this strength to our descendants. After discovering Vera´s compositions, I chose those which inspired me with the courage with which my ancestors lived their lives in ways we can barely imagine today. Pianist Marek Novotný courteously clothed the songs with new garments that I then wove through with my voice. A new story—that you are a part of as well—started to take shape. Each song represents one grade of the maturation process. From an awareness of life’s journey and finality (‘Marching With The River’), the responsibility to continue our mission to overcome obstacles (‘Stopping By Woods’) to the need to mature (‘My Dear Mother’). During the maturation we experience fears (Rilke – ‘Evening’), loneliness (Rilke – ‘The Solitary’), hope of new growth (Rilke – ‘Blue Hydrangeas’), respect to our mother (‘Mothers´ Magic’). After that, we can touch the One that transcends us (‘Measure Me, Sky!’) with the trust of support thanks to which we can fall asleep (‘Winter Lullaby’). After the trials of our toughness (‘To The Thawing Wind’) we experience a new hope of the spring balance, calmness, reconciliation and return to our Roots and Love (‘Love, Moon’). These songs perhaps represent all our journeys, in the spirit of our ancestors´ fairytales and ancient legends. Or it may be just my experience I want to tell you about… Milli Janatková With my abiding love of the CD format, it pains me to acknowledge that digital storage and the rise of streaming has brought us to the ‘post-album’ period. These days, we tend to listen to singles and song fragments in a hurry. Yet I am convinced that musical albums of complex and coherent songs sets—whatever their ultimate format—make more sense now than ever. In our increasingly busy lives, it is not only pleasant but even necessary to find forty minutes or an hour to concentrate on calm listening to a single set of songs and try to find what interconnects them. A good concept album needs not only a good composer or interpreter, but also an astute producer. Milli Janatková excels in all these roles, creating a remarkable presentation of her aunt Vera P. Kistler´s songs. The added value of this album is a triplicate story, connected to the whole – Mrs Kistler´s forgotten story, Milli´s experience researching her family roots, and the story of the songs themselves. The album connects to the past in its content, but its sound and approach – in cooperation with Marek Novotný, Petr Tichý, Tomáš Vokurka and other great musicians – is absolutely contemporary. The same goes for Milli´s paintings and the photos of the musicians in the booklet which capture the present moment yet echo something from old-time portraits. A beautiful reflection of the roots at the heart of the album. Milan Tesař (Proglas Radio, Czech National Radio Jazz, UNI magazine) Projekt „Mým kořenům“ se zrodil ze zájmu o poznání rodiny, sebe sama a okolního světa. Začala jsem pátrat a rozhodla jsem se navázat na to nejlepší, co můžu nalézt v příbězích předků. V dětství, stráveném na rodném Mělníku, jsem poslouchala babiččiny historky z druhé světové války, a také příběhy o tetě Věře, která po osvobození z kraje našich předků – Pošumaví – odešla za americkým vojákem do USA. Jako Vera P. Kistler začala tvořit jak hudebně, tak literárně i výtvarně. Pocit vykořenění a nalezení rovnováhy v sobě, vlastní tvorbě, jsou dalším motivem alba. Úcta k tomu, co všechno dnes máme, co si neseme ze svého rodu a kultury, dává možnost stát se stromem, který i ve větrné bouři dál stojí v krajině, jíž snad uchováme pro naše následovníky. Objevila jsem tetiny skladby a vybrala ty, jež mne inspirovaly odvahou, se kterou naši předchůdci prožili život, jaký si dnes těžko dokážeme představit. Oslovila jsem pianistu Marka Novotného, který písním galantně oblékl nový kabát, jež jsem zpěvem pomalovala. Začal se skládat příběh, jehož i Vy jste součástí. Každá píseň představuje jeden stupeň procesu zrání osobnosti. Od uvědomění si životní cesty a konečnosti (S řekou kráčím), zodpovědnosti k pokračování v životním úkolu i přes překážky (U lesa večer, když padal sníh), potřebujeme dospět (Má zlatá matička). Při dozrávání procházíme strachem (Rilke – Večer), pocítíme samotu a vykořenění (Rilke – Osamělá), naději nového růstu (Rilke – Modrá hortenzie). S úctou k matce, která nám dala život, pochopíme potřeby naše i našich blízkých (Mateřské kouzlo). Pak přichází možnost dotknout se toho, co nás přesahuje (Kam dosáhnu svou písní, nebe), a s vědomím, že nejsme sami, můžeme beze strachu usnout (Zimní ukolébavka). Než projdeme zkouškou, která si na čas pohrává s naší odolností (Jihozápadnímu větru), kdy s jarem přichází rovnováha, smíření, klid, návrat ke kořenům a lásce (Lásko, Měsíčku). Možná je tento růst cestou nás všech, tak jako to bývá v pohádkách a legendách našich předků. Nebo snad jde jen o mou zkušenost, kterou Vám chci vyprávět… Milli Janatková I když si to jako milovník hudebních alb připouštím jen nerad, s rozvojem digitálních úložišť a streamů jsme dospěli do doby post-albové. Hudba se dnes běžně poslouchá po jednotlivých skladbách, po fragmentech, ve spěchu. Přesto jsem přesvědčen, že hudební alba, ucelené a promyšlené soubory písní, mají dnes větší smysl než kdykoli dříve. V uspěchané době je nejen příjemné, ale přímo užitečné najít si čtyřicet minut nebo hodinu a soustředit se, poslouchat v klidu jednu za druhou a zkoušet najít, co je propojuje. Dobré koncepční album vyžaduje nejen dobrého autora nebo interpreta, ale také dramaturga. Milli Janatková v této disciplíně obstála na výbornou. Za pozornost stojí už samotné přiblížení zpěvaččiny pratety Very P. Kistler. Na albu Mým kořenům je však důležitou přidanou hodnotou trojí příběh, který se s albem pojí – pozapomenutý příběh paní Věry, příběh Milli a jejího pátrání po rodinných kořenech, a příběh, který tvoří písně v tom pořadí, v jakém byly seřazeny za sebe. Album sice odkazuje k minulosti, ale svým zvukem a vkusným zpracováním – ve spolupráci s Markem Novotným, Petrem Tichým, Tomášem Vokurkou a dalšími skvělými hudebníky – je naprosto současné. Podobně jako autorčiny malby a fotografie zpěvačky i hudebníků v bookletu. Je aktuální, a přesto má v sobě něco ze starodávných portrétů. Krásný odraz kořenů v přítomnosti. Milan Tesař (Radio Proglas, ČRo Jazz, UN   Supraphon_Milli_Janatkova_Mym_korenum_front_2017